Overslaan en naar de inhoud gaan

Dakwerkers, opgelet bij uitvoering van asbestwerken!

Opleiding en vorming
  Ilse Van Campenhout
  11 June 2021
Asbest daken

  

Vanaf 01.01.2021 kunnen klanten in Vlaanderen aanspraak maken op een verhoogde premie wanneer isolatiewerken aan hun dak of gevel, gepaard gaan met asbestverwijdering. Helaas blijken veel klanten uit de boot te vallen, omdat hun dakwerker niet aan alle voorwaarden heeft voldaan. De premie wordt immers alleen toegekend indien de dakwerker de regels voor asbestverwijderingswerken strikt heeft nageleefd.

We zetten enkele van deze voorwaarden op een rijtje:

 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak (vb. vezelcementplaten) of gevelbekleding (vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
 • De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens Code van Goede Praktijk van OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het asbestcharter voor dakaannemers. Leden van de Confederatie Bouw kunnen dit charter gratis ondertekenen via https://www.asbestcharter.be.
 • Diegenen die de werken uitvoeren, moeten over een geldig attest “eenvoudige handelingen” beschikken. Ze dienen dus jaarlijks de opleiding te volgen. Opgelet, dit geldt ook voor zelfstandigen! Zoek je nog een opleiding? Neem dan contact met onze Bouw Academie via 02 238 52 02 of opleiding@bouwacademie.net
 • De facturen voor de asbestverwijdering en voor het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en moeten beide vanaf 01.01.2021 opgemaakt zijn. Je zal ook de verwijderde oppervlakte asbest en het gewicht van de asbest moeten vermelden op de factuur of het aanvraagformulier.

Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de premie vind je hier: https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2021-03/a1-0000-21-asbestverwijdering-premie-2021-informatieblad.pdf

Aangezien de toekenning van de premie tot op heden niet altijd vlot is verlopen, ijvert de Confederatie Bouw voor een versoepeling van de voorwaarden. Neem voorlopig geen enkel risico en respecteer strikt de voorwaarden.

 • Saskia Smout

 • Vragen ?

  Contacteer Saskia Smout

  Juridisch adviseur

  016 22 40 84

  Stuur een mail